select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '120-0122-000-0-5-0'

Andel =>2 dansk mundtlig (alle), pct.

Beskrivelse

Andel elever i alle klasser i folkeskolen eller kommunale specialskoler der får 2 eller derover i 9. klasses afgangsprøve i dansk mundtlig Opgjort i procent

Definition

Beregning af forholdet mellem antal elever der får 2 eller derover og det samlede antal elever/afgivne karakterer (alle klasser i folkeskolen og på kommunale specialskoler) OBS: Nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis men årligt. Tallet kan derfor findes ved at vælge Alle i filtret Måned

Tællerbeskrivelse

Antal karakterer der er 2 eller derover i 9. klasses afgangsprøve i Dansk mundtlig Fag (FLIS_Fagkode) (FLIS_Eksamenstyper_Kode): - Dansk mundtlig (120) (M) Kommunedim: [[Skoleejer]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - Folkeskole (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandlingstilbud (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) Klasser: Alle Elever: Alle i 9. klasse

Nævnerbeskrivelse

Samlede antal afgivne karakterer i Dansk mundtlig Fag (FLIS_Fagkode) (FLIS_Eksamenstyper_Kode): - Dansk mundtlig (120) (M) Kommunedim: [[Skoleejer]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - Folkeskole (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandli

Opgørelsesniveau

Å_Karakter

Hovedområde

Afgangsprøve

Hovednøgletal

120-0122-000-0-5-0

Supplerende nøgletal

120-0122-000-0-5-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-11

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.