select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '120-0122-000-0-8-0'

Andel =>2 dansk og matematik (alm.) pct

Beskrivelse

Andel elever der får 2 eller derover i dansk og matematik ved 9. klasses afgangsprøve, normalklasse

Definition

Andelen beregnes som antallet af elever i normalklasse, der har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik i forhold til alle elever i normalklasse. For hver elev beregnes et karaktergennemsnit af prøverne i dansk og et karaktergennemsnit i matematik. Elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik og som mindst har opnået et karaktergennemsnit på 2 i begge fag, opfylder kriteriet. Elever, der ikke har aflagt alle prøver i dansk og matematik, opfylder ikke kriteriet.

Tællerbeskrivelse

Antal elever med gennemsnit lig med eller over 2 i dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig) og gennemsnit lig med eller over 2 i matematik (matematik med/uden hjælpemidler), og som har aflagt alle 6 prøver Fag (FLIS_Fagkode) (FLIS_Eksamenstyper_Kode): - Dansk læsning (110) (L) - Dansk mundtlig (120) (M) - Dansk skriftlig (150) (S) - Dansk retsskrivning (140) (R) - Matematik med hjælpemidler (210) (P) - Matematik uden hjælpemidler (220) (F) Kommunedim: [[Skoleejer]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandlingstilbud (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): - [[almindelig klasse]] (10) Elever: Alle i 9. klasse,

Nævnerbeskrivelse

Antal elever Kommunedim: [[Skoleejer]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandlingstilbud (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2)

Opgørelsesniveau

Å_Karakter

Hovedområde

Afgangsprøve

Hovednøgletal

120-0122-000-0-8-0

Supplerende nøgletal

120-0122-000-0-8-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-14

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.