select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '140-0142-003-0-0-0'

Elev/lærer-ratio i folkeskolen

Beskrivelse

Nøgletallet angiver, hvor mange elever der er pr. lærer i folkeskoler

Definition

Antallet af elever i forhold til antal lærere i folkeskoler

Tællerbeskrivelse

Gennemsnitlig antal elever i folkeskoler Hierarki til afgrænsning af elever: Kommunedim: Betalingskommune hvis udfyldt, ellers bopælskommune Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - Folkeskoler (10) Ejerkode_navn (Ejerkode): - kommunal (2) Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): - almindelige klasser (10) - Specialklasse §20.2 (20) - Specialklasse §20.3 og 20.5 (29) Elever: Alle i 0.-10. klasse Optælling: Elever i den enkelte måned

Nævnerbeskrivelse

Gennemsnitlig antal fuldtidsstillinger lærere i folkeskoler Kontoplan: Funktion 3.22.01 Personalekategori (Stillingskategorikode FLIS): Lærere (20) Ansættelsesform: Tjenestemænd (1), Overenskomstansatte (2) Ejerforholdnummer: 1

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale

Hovednøgletal

140-0142-003-0-0-0

Supplerende nøgletal

140-0142-003-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-08-14

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.