select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-006-0-1-0'

Nyanbringelser pr. 1000 0-22 årig

Beskrivelse

Antal nyanbringelser i det sidste år pr. 1000 0-22 årig

Definition

Antal nyanbringelser i det sidste år pr. 1000 0-22 årig

Tællerbeskrivelse

Antal: Nye anbringelser (foranstaltningsgrupperingkode 10) med startdato indenfor de seneste 12 måneder. En anbringelse opgøres på baggrund af følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-6 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 1, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-6 (SEL) § 74a (Straffeloven) FLIS - foranstaltningsgrupperingkode: 10 (Anbringelse) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke nye anbringelser i de seneste 12 måneder

Nævnerbeskrivelse

Antal: Indbyggere fra 0 til 22 år. Optælling: Antal indbyggere pr. 1000 pr. den 1. i måneden jvnf. definition

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Anbringelsesmønster UBU

Hovednøgletal

200-0210-006-0-1-0

Supplerende nøgletal

200-0210-006-0-1-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-11

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.