select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-006-0-2-21'

Gnm.alder, igangsæt. anbringelser

Beskrivelse

Gennemsnitsalder ved igangsættelsen af nuværende anbringelser af 0-22-årige. Dvs. alder på anbringelsestidspunktet for de børn, der på nuværende tidspunkt er anbragt

Definition

Gennemsnitsalder ved igangsættelsen af nuværende anbringelser af 0-22-årige. Dvs. alder på anbringelsestidspunktet for de børn, der på nuværende tidspunkt er anbragt

Tællerbeskrivelse

Summen af alder for de børn/unge, der er anbragt på det pågældende tidspunkt, opgjort på det tidspunkt den nuværende anbringelse (foranstaltningsgrupperingkode 10) blev igangsat. Opgørelse af anbragte jf. definition under begreber. FLIS - foranstaltningsgrupperingkode 10 (Anbringelse) Kommune: betalingskommune

Nævnerbeskrivelse

Antal: Anbragte (foranstaltningsgrupperingkode 10) børn/unge fra 0 til 22 år i den pågældende måned. Optælling: Antal unikke børn/unge i den pågældende måned FLIS - foranstaltningsgrupperingkode 10 (Anbringelse) Kommune: betalingskommune

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Alder UBU

Hovednøgletal

200-0210-006-0-2-21

Supplerende nøgletal

200-0210-006-0-2-21

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-06

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.