select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-006-0-3-32'

Gnm.alder, førstegangsanbringelse

Beskrivelse

Gennemsnitsalder ved førstegangsanbringelser for 0-22-årige igangsat i løbet af det seneste år.

Definition

Gennemsnitsalder ved førstegangsanbringelser for 0-22-årige igangsat i løbet af det seneste år

Tællerbeskrivelse

Summen af alder for de børn/unge, der er førstegangsanbragt (foranstaltningsgrupperingskode 10) i løbet af det seneste år. Alderen opgøres på det tidspunkt, hvor anbringelsen blev igangsat. Opgørelse af anbragte jf. definition under begreber. FLIS - foranstaltningsgrupperingkode 10 (Anbringelse) Kommune: betalingskommune Alder: 0-22 år.

Nævnerbeskrivelse

Antal: Førstegangsanbragte (foranstaltningsgrupperingskode 10) børn/unge fra 0 til 22 år i det seneste år. Opgørelse af anbragte jf. definition under begreber. FLIS - foranstaltningsgrupperingkode 10 (Anbringelse) Optælling: Antal unikke børn/unge Kommu

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Alder UBU

Hovednøgletal

200-0210-006-0-3-32

Supplerende nøgletal

200-0210-006-0-3-32

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-06

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.