select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-006-2-3-0'

Anbragte, komm. pl.fam. pr 1000 0-22 år

Beskrivelse

Antal anbragte i kommunale plejefamilier pr. 1000 0-22-årig

Definition

Antal anbragte i kommunale plejefamilier pr. 1000 0-22-årig

Tællerbeskrivelse

Antal: Anbragte i kommunale plejefamilier (foranstaltningstypekode 80) opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 2 (SEL) §76, stk. 3, nr.1, jf. § 66, stk. 1, nr. 2 (SEL) Alder: 0-22 år. FLIS - foranstaltningstypekode: 80 (Kommunal plejefamilie) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal helårsanbragte i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal: Indbyggere fra 0 til 22 år opgjort i 1.000. Optælling: Antal indbyggere pr. den 1. i måneden jvnf. definition

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Antal foranstaltningsmodtagere UBU

Hovednøgletal

200-0210-006-2-3-0

Supplerende nøgletal

200-0210-006-2-3-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-14

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.