select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-006-3-0-0'

Anbragte, døgninst. pr 1000 0-22 år

Beskrivelse

Antal anbragte på døgninstitutioner (almindelig og delvist lukket) pr. 1000 0-22-årig

Definition

Antal anbragte på døgninstitutioner (almindelig og delvist lukket) pr. 1000 0-22-årig

Tællerbeskrivelse

Antal: Anbragte på døgninstituitoner (Overordnetforanstaltningstypekodfe 1010) i alt opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 6 (SEL) § 76, stk.3, nr. 1, jf. § 66, stk. 1, nr. 6 (SEL) Alder: 0-22 år. FLIS - Overordnetforanstaltningstypekode: 1010 (Døgninstitution) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal helårsanbragte i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal: Indbyggere fra 0 til 22 år opgjort i 1.000. Optælling: Antal indbyggere pr. den 1. i måneden jvnf. definition

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Antal foranstaltningsmodtagere UBU

Hovednøgletal

200-0210-006-3-0-0

Supplerende nøgletal

200-0210-006-3-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-05-31

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.