select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-006-7-0-0'

Anbragte, kost-/efterskole pr 1000 0-22

Beskrivelse

Antal anbragte på kost- og efterskole pr. 1000 0-22-årig

Definition

Antal anbragte på kost- og efterskole pr. 1000 0-22-årig

Tællerbeskrivelse

Antal: Anbragte på kost- og efterskole (foranstaltningstypekode 40) opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 5 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 1, jf. § 66, stk. 1, nr. 5 (SEL) Alder: 0-22 år. FLIS - foranstaltningstypekode: 40 (Kost- og efterskole) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal helårsanbragte i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal: indbyggere fra 0 til 22 år opgjort i 1.000. Optælling: Antal indbyggere pr. den 1. i måneden jvnf. definition

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Antal foranstaltningsmodtagere UBU

Hovednøgletal

200-0210-006-7-0-0

Supplerende nøgletal

200-0210-006-7-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-14

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.