select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-006-8-0-0'

Pct. alle anbragte - plejefam. (alle)

Beskrivelse

Procentandel anbragte i plejefamilier (alle plejefamilietyper) af samtlige anbragte

Definition

Procentandel anbragte i plejefamilier (alle plejefamilietyper, jf. SEL § 66, stk. 1., nr. 1-3) af samtlige anbragte

Tællerbeskrivelse

Antal: Anbragte (Overordnetforanstaltningstypekode 1020) opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 1, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3 (SEL) FLIS - Overordnetforanstaltningstypekode: 1020 (Plejefamilie) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal helårsanbragte i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal: Anbragte i alt (foranstatlningsgrupperingskode 10) jf. definition under begreber. FLIS - foranstatlningsgrupperingskode: 10 (Anbringelse) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal helårsanbragte i måneden

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Anbringelsesmønster UBU

Hovednøgletal

200-0210-006-8-0-0

Supplerende nøgletal

200-0210-006-8-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-09

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.