select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-006-8-1-0'

Pct. plejefam.anbragte - netværkspleje

Beskrivelse

Procentandel anbragte i netværksplejefamilier af samtlige anbragte i plejefamilier (alle plejefamilietyper)

Definition

Andel anbragte i netværksplejefamilier (jf. SEL § 66, stk. 1, nr. 3) af samtlige anbragte i plejefamilier (alle plejefamilietyperjf. SEL § 66, stk. 1, nr. 1-3)

Tællerbeskrivelse

Antal: Anbragte i netværksplejefamilier og slægtsanbringelser (foranstaltningstypekode 50) opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 3 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 1, jf. § 66, stk. 1, nr. 3 (SEL) FLIS - foranstalningstypekode: 50 (Netværksplejefamilie) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal helårsanbragte i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal: Anbragte i alt i alle plejefamilietyper (Overordnetforanstaltningstypekode 1020) opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 1, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3 (SEL) FLIS - Overordnetfor

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Anbringelsesmønster UBU

Hovednøgletal

200-0210-006-8-1-0

Supplerende nøgletal

200-0210-006-8-1-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-10

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.