select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-006-9-0-0'

Pct. alle anbragte - opholdssteder

Beskrivelse

Procentandel anbragte på socialpædagogiske opholdssteder af samtlige anbragte

Definition

Procentandel anbragte på socialpædagogiske opholdssteder (jf. SEL § 66, stk. 1, nr. 5) af samtlige anbragte

Tællerbeskrivelse

Antal: Anbragte på opholdssteder (foranstaltningstypekode 60) opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 5 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 1, jf. § 66, stk. 1, nr. 5 (SEL) FLIS - foranstaltningstypekode 60 (Opholdssted for børn og unge) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal helårsanbragte i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal: Anbragte i alt (foranstaltningsgrupperingkode 10) jf. definition under begreber. FLIS - foranstaltningsgrupperingkode 10 (Anbringelse) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal helårsanbragte i måneden

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Anbringelsesmønster UBU

Hovednøgletal

200-0210-006-9-0-0

Supplerende nøgletal

200-0210-006-9-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-09

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.