select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-007-0-6-0'

Gnm.alder, modt. forebyg. foranstaltn.

Beskrivelse

Gennemsnitlig alder for børn/unge der i den pågældende måned modtager en forebyggende foranstaltninger

Definition

Gennemsnitlig alder for børn/unge der i den pågældende måned modtager en forebyggende foranstaltninger

Tællerbeskrivelse

Summen af alder for børn og unge der i den pågældende måned modtager en forebyggende foranstaltning (foranstaltningsgrupperingkode 20). Opgøres i måneder. Børn og unge, der modtager en forebyggende foranstaltning opgøres på baggrund af følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9 § 52a § 76, stk. 2, stk. 3, nr. 2 og 4, og stk. 5 § 54 § 54a § 57a § 57b FLIS - Foranstaltningsgrupperkode 20 (Forebyggende foranstaltninger) Kommune: betalingskommune Optælling: summen af alder blandt børn/unge der modtager en forebyggende foranstaltninger i den pågældende måned

Nævnerbeskrivelse

Antal børn/unge der i den pågældende måned modtager en forebyggende foranstaltninger (foranstaltningsgrupperingkode 20) opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9 § 52a § 76, stk. 2, stk. 3, nr. 2 og 4, og stk. 5 § 54 § 54a § 57a § 5

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Alder UBU

Hovednøgletal

200-0210-007-0-6-0

Supplerende nøgletal

200-0210-007-0-6-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-13

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.