select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-007-10-0-0'

Antal m. st.pers. foræl. pr 1000 0-22 år

Beskrivelse

Antal børn/unge, der udløser støtteperson for forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med barnets/den unges anbringelse pr. 1.000 0-22-årig borger

Definition

Antal børn/unge, der udløser støtteperson for forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med barnets/den unges anbringelse (jf. SEL §§ 54 og 54a) pr. 1.000 0-22-årig borger

Tællerbeskrivelse

Antal børn/unge, der udløser støtteperson for forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med barnets/den unges anbringelse (foranstaltningstypekode 160) i alt opgjort på følgende paragraffer: § 54 (SEL) § 54a (SEL) Alder: 0-22 år. FLIS - foranstaltningstypekode 160 (Støtteperson til forældremyndighedsindehaver) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke børn/unge i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal indbyggere fra 0 til 22 år opgjort i 1.000. Optælling: Antal indbyggere pr. den 1. i måneden jvnf. definition

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Antal foranstaltningsmodtagere UBU

Hovednøgletal

200-0210-007-10-0-0

Supplerende nøgletal

200-0210-007-10-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-13

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.