select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-007-3-0-0'

Andel familiedøgnophold pr 1000 0-22 år

Beskrivelse

Antal børn/unge, der udløser døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien pr. 1.000 0-22-årig

Definition

Antal børn/unge, der udløser døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien pr. 1.000 0-22-årig

Tællerbeskrivelse

Antal børn/unge, der udløser døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (foranstaltningstypekode 101) i alt opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 4 (SEL) Alder: 0-22 år. FLIS: foranstaltningstypekode: 101 (Døgnophold for både forældremyndihedsindehaver og barn/ung) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke børn/unge i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal indbyggere fra 0 til 22 år opgjort i 1.000. Optælling: Antal indbyggere pr. den 1. i måneden jvnf. definition

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Antal foranstaltningsmodtagere UBU

Hovednøgletal

200-0210-007-3-0-0

Supplerende nøgletal

200-0210-007-3-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-15

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.