select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-007-5-0-0'

Børn/fam m. kontaktpers. pr 1000 0-22 år

Beskrivelse

Antal børn/unge, der udløser fast kontaktperson for barnet/den unge eller familie pr. 1.000 0-22-årig borger

Definition

Antal børn/unge, der udløser fast kontaktperson for barnet /den unge eller familie (jf. SEL § 52, stk. 3, nr. 6, § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2) pr. 1.000 0-22-årig borger

Tællerbeskrivelse

Antal børn/unge, der udløser fast kontaktperson for barnet/den unge eller familien (foranstaltningstypekode 120) i alt opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 6 (SEL) § 76, stk. 2 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 2 (SEL) Alder: 0-22 år. FLIS - foranstaltningstypekode 120 (Kontakperson for hele familien) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke børn/unge i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal indbyggere fra 0 til 22 år opgjort i 1.000. Optælling: Antal indbyggere pr. den 1. i måneden jvnf. definition

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Antal foranstaltningsmodtagere UBU

Hovednøgletal

200-0210-007-5-0-0

Supplerende nøgletal

200-0210-007-5-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-06

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.