select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-008-2-0-0'

Antal m. tabt arb.fortj. pr 1000 0-17 år

Beskrivelse

Antal børn/unge i alderen 0-17 år, der udløser tabt arbejdsfortjeneste pr. 1.000 0-17-årig borger

Definition

Antal børn/unge i alderen 0-17 år, der udløser tabt arbejdsfortjeneste (jf. SEL § 42, § 43 og § 32, stk. 7) pr. 1.000 0-17-årig borger

Tællerbeskrivelse

Antal børn/unge, der udløser tabt arbejdsfortjeneste (foranstaltningstypekode 310) i alt opgjort på følgende paragraf: SEL § 42 SEL § 43 § 32, stk. 7 Alder: 0-17 år. FLIS - foranstaltningstypekode 310 (Tabt arbejdsfortjeneste) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke børn/unge i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal indbyggere fra 0 til 17 år opgjort i 1.000. Optælling: Antal indbyggere pr. den 1. i måneden jvnf. definition

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Antal foranstaltningsmodtagere UBU

Hovednøgletal

200-0210-008-2-0-0

Supplerende nøgletal

200-0210-008-2-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-11

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.