select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-008-3-0-0'

Antal m. udg. hj.træning pr 1000 0-17 år

Beskrivelse

Antal børn/unge i alderen 0-17 år, der udløser udgiftdækning ifm. hjemmetræning pr. 1.000 0-17-årig borger

Definition

Antal børn/unge i alderen 0-17 år, der udløser udgiftdækning ifm. hjemmetræning (jf. SEL § 32, stk. 8) pr. 1.000 0-17-årig borger

Tællerbeskrivelse

Antal børn/unge, der udløser udgiftsdækning ifm. hjemmetræning (foranstalningstypekode 330) i alt opgjort på følgende paragraf: § 32, stk. 8 (SEL) Alder: 0-17 år. FLIS - foranstaltningstypekode: 330 (Udgifter til hjemmetræning) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke børn/unge i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal indbyggere fra 0 til 17 år opgjort i 1.000. Optælling: Antal indbyggere pr. den 1. i måneden jvnf. definition

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Antal foranstaltningsmodtagere UBU

Hovednøgletal

200-0210-008-3-0-0

Supplerende nøgletal

200-0210-008-3-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-15

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.