select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-009-0-0-0'

Antal m. efterværn pr 1000 18-22 år

Beskrivelse

Antal 18-22-årige med efterværn pr. 1.000 18-22-årige borger

Definition

Antal 18-22-årige med efterværn (jf. SEL § 76) pr. 1.000 18-22-årige borger

Tællerbeskrivelse

Antal personer med efterværn (foranstaltningsgrupperingkdoe 10, 20, 30, 50) i alt opgjort på følgende paragraf: § 76 (SEL) Alder: 18-22 år. FLIS - foranstaltningsgrupperingkode: 10, 20, 30, 50 (Foranstaltning) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke personer i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal indbyggere fra 18 til 22 år opgjort i 1.000. Optælling: Antal indbyggere pr. den 1. i måneden jvnf. definition

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Antal foranstaltningsmodtagere UBU

Hovednøgletal

200-0210-009-0-0-0

Supplerende nøgletal

200-0210-009-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-12

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.