select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-010-0-0-0'

Pct. i egne døgninstitutioner

Beskrivelse

Procentandel af samlede antal anbragte på døgninstitutioner, der er anbragt på kommunens egne døgninstitutioner

Definition

Procentandel af samlede antal anbragte på døgninstitutioner, der er anbragt på kommunens egne døgninstitutioner

Tællerbeskrivelse

Antal unikke anbragte børn og unge (0-22-årige), der er anbragt på en døgninstitution (Overordnetforanstaltningstypekode 1010), hvor egen kommune er driftsherre opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 6 (SEL) § 76, stk 3, nr. 1, jf. § 66, stk. 1, nr. 6 (SEL) Kommune: Egen kommune er driftsherre på den døgninstitution, hvor barnet/den unge er anbragt. FLIS - Overordnetforanstaltningdtypekode: 1010 (Døgninstitution) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke børn/unge i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal unikke anbragte børn og unge (0-22-årige), der er anbragt på en døgninstitution (Overordnetforanstaltningstypekode 1010), hvor egen kommune er driftsherre opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 6 (SEL) § 76

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Anbringelsesmønster UBU

Hovednøgletal

200-0210-010-0-0-0

Supplerende nøgletal

200-0210-010-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-15

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.