select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '240-0241-001-1-0-0'

Sygefraværspct., pæd. pers.

Beskrivelse

Sygefraværspct. blandt pædagogisk personale på området for udsatte børn og unge [[Håndtering af kontoplanændringer på Udsatte børn og unge]]

Definition

Sygefraværspct. blandt pædagogisk personale på området for udsatte børn og unge (jf. Begreber)

Tællerbeskrivelse

Pædagogisk personale - Fravær: Afgrænsning: Kontoplan: 5.25.17, 5.28.20, 5.28.21, 5.28.22, 5.28.23, 5.28.24, 5.28.25, 6.45.58 Fraværsårsag: SY, TT Stillingskategorikode FLIS: Pædagogisk personale, se def. under Begreber Optælling: [[Fraværsdage]]

Nævnerbeskrivelse

Antal sygedage for soc.,rådg./-formidl. på børn og ungeområdet Afgrænsning: Kontoplan: 5.25.17, 5.28.20, 5.28.21, 5.28.22, 5.28.23, 5.28.24, 5.28.25, 6.45.58 Fraværsårsag: SY, TT Stillingskategorikode FLIS: Pædagogisk personale, se def. under Begrebe

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Personale og Fravær UBU

Hovednøgletal

240-0241-001-1-0-0

Supplerende nøgletal

240-0241-001-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-06

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.