select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '240-0241-001-2-1-0'

Personaleomsætning, pæd. pers.

Beskrivelse

Personalomsætning blandt pædagogisk personale. Opgjort i procent. [[Håndtering af kontoplanændringer på Udsatte børn og unge]]

Definition

Personalomsætning blandt pædagogisk personale. Opgjort i procent.

Tællerbeskrivelse

[[Personaleomsætning]] som def. under Begreber. Kontoplan: 5.25.17, 5.28.20, 5.28.21, 5.28.22, 5.28.23, 5.28.24, 5.28.25, 6.45.58 Stillingskategorikode FLIS: [[Pædagogisk personale#Pædagogisk personale UBU]], se def. under Begreber

Nævnerbeskrivelse

[[Personaleomsætning]] som def. under Begreber. Kontoplan: 5.25.17, 5.28.20, 5.28.21, 5.28.22, 5.28.23, 5.28.24, 5.28.25, 6.45.58 Stillingskategorikode FLIS: [[Pædagogisk personale#Pædagogisk personale UBU]], se def. under Begreber

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Personale og Fravær UBU

Hovednøgletal

240-0241-001-2-1-0

Supplerende nøgletal

240-0241-001-2-1-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-15

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.