select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '240-0241-001-3-0-0'

Sygefraværspct., alt personale

Beskrivelse

Sygefraværsprocent blandt det samlede personale på området for udsatte børn og unge [[Håndtering af kontoplanændringer på Udsatte børn og unge]]

Definition

Sygefraværsprocent blandt det samlede personale på området for udsatte børn og unge

Tællerbeskrivelse

Afgrænsning: Kontoplan: Kontoplan: 5.25.17, 5.28.20, 5.28.21, 5.28.22, 5.28.23, 5.28.24, 5.28.25, 6.45.58 Fraværsårsag: SY, TT Optællin [[Fraværsdage]] ud fra [[dagsværksprincip]] (KRL)

Nævnerbeskrivelse

Afgrænsning: Kontoplan: 5.25.17, 5.28.20, 5.28.21, 5.28.22, 5.28.23, 5.28.24, 5.28.25, 6.45.58 Fraværsårsag: SY, TT Optælling: Antal [[aktive dage]] ud fra [[dagsværksprincip]](KRL)

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Personale og Fravær UBU

Hovednøgletal

240-0241-001-3-0-0

Supplerende nøgletal

240-0241-001-3-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-15

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.