Segregeringspct., 0.-9. kl. (udsatte)

Beskrivelse

Nøgletallet angiver andelen af elever, som har eller har haft en forebyggende foranstaltning eller anbringelse indenfor de sidste fem år, og som går i specialklasse. Opgjort i procent.

Definition

Tællerbeskrivelse

Antal udsatte elever i folkeskoler, specialskoler, på interne skoler i dagbehandlingstilbud og kommunale ungdomsskoler (specialklasser), som går i specialklasse Hierarki til afgræsning af elever: Kommunedim skole: [[Betalingskommune#Betalingskommune Skole]] Kommunedim udsatte: Handlekommune Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Specialskoler]] (20) - [[Interne skoler på dagbehandlingstilbud]] (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): - [[Specialklasse]] (20) - [[Specialklasse]] §20.3 og 20.5 (29) Elever: Udsatte elever i 0.-9. klasse Udsatte elever er defineret som børn og unge, som har eller har haft mindst én forebyggende foranstaltning eller anbringelse de seneste fem år af deres liv. 01-MM-(YYYY-5) <= foranstaltningsdato <= 01

Nævnerbeskrivelse

Antal elever i folkeskoler, specialskoler, på interne skoler i dagbehandlingstilbud og kommunale ungdomsskoler (specialklasser og almindelige klasser) Hierarki til afgræsning af elever: Kommunedim skole: [[Betalingskommune#Betalingskommune Skole]] Kommunedim udsatte: Handlekommune Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Specialskoler]] (20) - [[Interne skoler på dagbehandlingstilbud]] (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): - [[Normalklasse#Almindelig klasse]] (10) - [[Specialklasse]] (20) - [[Specialklasse]] §20.3 og 20.5 (29) Elever: Udsatte elever i 0.-9. klasse Udsatte elever er defineret som børn og unge, som har eller har haft mindst én forebyggende foranstaltning eller anbringelse de seneste fem år af deres liv. 01-MM-(YYYY-

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Udsatte børn og unges skolegang

Hovednøgletal

295-0228-1-4-0-0

Supplerende nøgletal

295-0228-1-4-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-20

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.