select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '350-0351-001-0-0-0'

Sygefraværspct., voksenhandicapområdet

Beskrivelse

Sygefraværspct. blandt personalet på handicapområdet (jf. Begreber)

Definition

Tællerbeskrivelse

Antal sygedage for personale på handicapområdet Hierarki til afgræsning af sygedage Fraværsårsag: SY, TT Før 2018: Kontoplan: 5.32.32, 5.32.33, 5.32.34, 5.32.35, 5.32.37, 5.35.40, 5.38.42, 5.38.44, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.52, 5.38.53, 5.38.58, 5.38.59 Fra 2018: Kontoplan funk: 5.38.38, 5.38.39, 5.38.40, 5.38.41, 5.38.42, 5.38.44, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51, 5.38.52, 5.38.53, 5.38.54, 5.38.58, 5.38.59 Stillignskategorikode: Se Personale på voksenhandicapområdet definition under Begreber Optælling: [[Fraværsdage]] ud fra [[dagsværksprincip]] (KRL)

Nævnerbeskrivelse

Antal [[aktive dage]] for personalet på handicapområdet Afgrænsning: Før 2018: Kontoplan: 5.32.32, 5.32.33, 5.32.34, 5.32.35, 5.32.37, 5.35.40, 5.38.42, 5.38.44, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.52, 5.38.53, 5.38.58, 5.38.59 Fra 2018: Kontoplan: Funk: 5.38.38, 5.38.39, 5.38.40, 5.38.41, 5.38.42, 5.38.44, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51, 5.38.52, 5.38.53, 5.38.54, 5.38.58, 5.38.59 Stillingskategorikode: Se Personale på voksenhandicapområdet definition under Begreber Optælling: Antal [[aktive dage]] ud fra [[dagsværksprincip]](KRL)

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale VH

Hovednøgletal

350-0351-001-0-0-0

Supplerende nøgletal

350-0351-001-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-10-21

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.