select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '350-0351-002-1-0-0'

Sygefraværspct. socialpædagoger botilbud

Beskrivelse

Sygefraværspct. blandt socialpædagoger på botilbud (§§ 107-108) (jf. Begreber)

Definition

Tællerbeskrivelse

Antal sygedage for socialpædagoger på botilbud (§§ 107-108) Hierarki til afgræsning af sygedage Før 2018: Kontoplan: 5.38.50, 5.38.52 Fra 2018: Kontoplan: 5.38.50, 5.38.51, 5.38.52 Fraværsårsag: SY, TT StillingskategorikodeFlis = 260, socialpædagoger Optælling: [[Fraværsdage]] ud fra [[dagsværksprincip]] (KRL)

Nævnerbeskrivelse

Antal [[aktive dage]] for socialpædagoger på botilbud (§§ 107-108) Afgrænsning: Før 2018: Kontoplan: 5.38.50, 5.38.52 Fra 2018: Kontoplan: 5.38.50, 5.38.51, 5.38.52 StillingskategorikodeFlis = 260, socialpædagoger Optælling: Antal [[aktive dage]] ud f

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale VH

Hovednøgletal

350-0351-002-1-0-0

Supplerende nøgletal

350-0351-002-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-14

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.