select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '350-0352-002-0-0-0'

Personaletilgang på voksenhandicap, pct.

Beskrivelse

Personaletilgang på voksenhandicapområdet opgjort i procent

Definition

Personaletilgang på voksenhandicapområdet er tilgangen til kommunens personale i procent af antal ansatte Voksenhandicapområdet afgrænses ved at antal funktioner og stillingskategorier jf begreber [[Personale på voksenhandicapområdet]]

Tællerbeskrivelse

[[Personalebruttotilgang]] tæller som def. under Begreber. Før 2018: Kontoplan: 5.32.32, 5.32.33, 5.32.34, 5.32.35, 5.32.37, 5.35.40, 5.38.42, 5.38.44, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.52, 5.38.53, 5.38.58, 5.38.59 Fra 2018: Kontoplan: Funk: 5.38.38, 5.38.39, 5.38.40, 5.38.41, 5.38.42, 5.38.44, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51, 5.38.52, 5.38.53, 5.38.54, 5.38.58, 5.38.59 Se [[Personale på voksenhandicapområdet]] definition under Begreber

Nævnerbeskrivelse

[[Personalebruttotilgang]] nævner som def. under Begreber. Før 2018: Kontoplan: 5.32.32, 5.32.33, 5.32.34, 5.32.35, 5.32.37, 5.35.40, 5.38.42, 5.38.44, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.52, 5.38.53, 5.38.58, 5.38.59 Fra 2018: Kontoplan: Funk: 5.38.38, 5.38.39,

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale VH

Hovednøgletal

350-0352-002-0-0-0

Supplerende nøgletal

350-0352-002-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-15

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.