Sygefraværspct., socialpædagoger

Beskrivelse

Sygefraværspct. blandt socialpædagoger på voksenhandicapområdet (jf. Begreber)

Definition

Tællerbeskrivelse

Antal sygedage for socialpædagoger på handicapområdet Hierarki til afgræsning af sygedage Kontoplan: Funk: 5.38.38, 5.38.39, 5.38.40, 5.38.41, 5.38.42, 5.38.44, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51, 5.38.52, 5.38.53, 5.38.58, 5.38.59 Fraværsårsag: SY, TT StillingskategorikodeFlis = 260, socialpædagoer Optælling: [[Fraværsdage]] ud fra [[dagsværksprincip]] (KRL)

Nævnerbeskrivelse

Antal [[aktive dage]] for socialpædagoger på handicapområdet Afgrænsning: Kontoplan: Funk: 5.38.38, 5.38.39, 5.38.40, 5.38.41, 5.38.42, 5.38.44, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51, 5.38.52, 5.38.53, 5.38.58, 5.38.59 StillingskategorikodeFlis = 260, socialpædagoer Optælling: Antal [[aktive dage]] ud fra [[dagsværksprincip]](KRL)

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale VH

Hovednøgletal

350-0351-001-1-0-0

Supplerende nøgletal

350-0351-001-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-05-26

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.