Sygefraværspct., botilbud

Beskrivelse

Sygefraværspct. blandt personalet på botilbud (§§ 107-108) (jf. Begreber)

Definition

Tællerbeskrivelse

Antal sygedage for personale på botilbud (§§ 107-108) Hierarki til afgræsning af sygedage Kontoplan: 5.38.50, 5.38.51, 5.38.52 Fraværsårsag: SY, TT Optælling: [[Fraværsdage]] ud fra [[dagsværksprincip]] (KRL)

Nævnerbeskrivelse

Antal [[aktive dage]] for personalet på botilbud (§§ 107-108) Afgrænsning: Kontoplan: 5.38.50, 5.38.51, 5.38.52 Optælling: Antal [[aktive dage]] ud fra [[dagsværksprincip]](KRL)

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale VH

Hovednøgletal

350-0351-002-0-0-0

Supplerende nøgletal

350-0351-002-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-05-21

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.