select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '400-0410-006-1-0-0'

Andel modt. hjemmehj. 65-69 år, pct

Beskrivelse

Andel modtagere af hjemmehjælp i egen bolig pr. 65-69 årig Opgjort i procent

Definition

Tællerbeskrivelse

Antal [[visiterede#Visitation Ældre]] modtagere af personlig pleje, praktisk hjælp eller begge dele [[(frit valg)#Egen bolig]] 65-69 år

Nævnerbeskrivelse

Indbygger: Antal 65-69 årige Optælling: [[Antal indbyggere pr. den 1. i måneden#Antal indbyggere]]

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Hjemmehjælp

Hovednøgletal

400-0410-006-1-0-0

Supplerende nøgletal

400-0410-006-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-08-10

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.