select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '400-0410-009-2-0-0'

Andel vis. hjem.hj.modt >6-11 timer, pct

Beskrivelse

Andel visiterede modtagere af praktisk hjælp eller personlig pleje (frit valg), 65+årige, som modtager hjemmehjælp i mellem 6 og 11 timer om ugen Opgjort i procent

Definition

Tællerbeskrivelse

Antal [[visiterede#Visitation Ældre]] modtagere af personlig pleje, praktisk hjælp eller begge dele [[(frit valg)#Egen bolig]] i over 6 timer til 11 timer om ugen, 65 år og derover. Udregnes pr. uge.

Nævnerbeskrivelse

Antal [[visiterede#Visitation Ældre]] modtagere af personlig pleje/praktisk hjælp [[(frit valg)#Egen bolig]] i alt 65 år og derover

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Hjemmehjælp

Hovednøgletal

400-0410-009-2-0-0

Supplerende nøgletal

400-0410-009-2-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-09

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.