select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '400-0410-010-2-0-0'

Andel både prak.hjælp + pers.pl. 65+,pct

Beskrivelse

Andel visterede modtagere der både modtager praktisk hjælp og personlig pleje i egen bolig ud af alle modtagere (frit valg), 65+årige Opgjort i procent

Definition

Tællerbeskrivelse

Antal [[visiterede#Visitation Ældre]] modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp [[(frit valg)#Egen bolig]] i egen bolig 65 år og derover

Nævnerbeskrivelse

Antal [[visiterede#Visitation Ældre]] modtagere af personlig pleje, praktisk hjælp eller begge dele [[(frit valg)#Egen bolig]], 65 år og derover

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Hjemmehjælp

Hovednøgletal

400-0410-010-2-0-0

Supplerende nøgletal

400-0410-010-2-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-09

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.