select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '400-0410-010-2-1-0'

Andel pers.pl af hj.hjælp.modt 65+, pct

Beskrivelse

Andel visiterede modtagere af personlig pleje i egen bolig (frit valg) ud af alle modtagere, 65+årige Opgjort i procent

Definition

Tællerbeskrivelse

Antal [[visiterede#Visitation Ældre]] modtagere af personlig pleje [[(frit valg)#Egen bolig]], 65 år og derover

Nævnerbeskrivelse

Antal [[visiterede#Visitation Ældre]] modtagere af personlig pleje eller praktisk hjælp eller begge dele [[(frit valg)#Egen bolig]], 65 år og derover

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Hjemmehjælp

Hovednøgletal

400-0410-010-2-1-0

Supplerende nøgletal

400-0410-010-2-1-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-13

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.