select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '400-0410-010-3-2-0'

Andel pk.hjælp af hj.hjælp.modt 80+, pct

Beskrivelse

Andel visiterede modtagere af praktisk hjælp i egen bolig (frit valg) ud af alle modtagere, 80+årige Opgjort i procent

Definition

Tællerbeskrivelse

Antal [[visiterede#Visitation Ældre]] modtagere af praktisk hjælp [[(frit valg)#Egen bolig]], 80 år og derover

Nævnerbeskrivelse

Antal [[visiterede#Visitation Ældre]] modtagere af personlig pleje eller praktisk hjælp eller begge dele [[(frit valg)#Egen bolig]], 80 år og derover

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Hjemmehjælp

Hovednøgletal

400-0410-010-3-2-0

Supplerende nøgletal

400-0410-010-3-2-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-11

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.