select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '400-0410-015-1-0-0'

Andel privat leverandør, pct

Beskrivelse

Andel visiterede modtagere af hhv. personlig pleje og/eller praktisk hjælp (frit valg), der benytter privat leverandør , 65 år og derover Opgjort i procent

Definition

Tællerbeskrivelse

Antal [[visiterede#Visitation Ældre]] ydelser af personlig pleje, praktisk hjælp eller begge dele [[(frit valg)#Egen bolig]], der anvender privat leverandør, 65 år og derover

Nævnerbeskrivelse

Samlet antal [[visiterede#Visitation Ældre]] ydelser af personlig pleje og/eller praktisk hjælp [[(frit valg)#Egen bolig]] i alt dvs. alle modtagere af frit valg 65+

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Hjemmehjælp

Hovednøgletal

400-0410-015-1-0-0

Supplerende nøgletal

400-0410-015-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-05-31

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.