select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '400-0410-015-1-1-0'

Andel privat leveran. (pers. pleje), pct

Beskrivelse

Andel visiterede modtagere af personlig pleje (frit valg), der anvender privat leverandør, 65+årige Opgjort i procent

Definition

Tællerbeskrivelse

Antal [[visiterede#Visitation Ældre]] ydelser af personlig pleje, der anvender privat leverandør [[(frit valg)#Egen bolig]] 65+

Nævnerbeskrivelse

Antal [[visiterede#Visitation Ældre]] ydelser af personlig pleje [[(frit valg)#Egen bolig]] i alt 65+

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Hjemmehjælp

Hovednøgletal

400-0410-015-1-1-0

Supplerende nøgletal

400-0410-015-1-1-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-06

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.