select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '400-0410-032-0-1-0'

Sygefraværspct., sygeplejersker

Beskrivelse

Sygefraværspct. blandt sygeplejersker på ældreområdet (jf. Begreber) Bemærk at kontoplansændring i 2018 kan give niveauforskydning ift. tidligere år.

Definition

Tællerbeskrivelse

Antal sygedage for sygeplejersker på ældreområdet. Hierarki til afgræsning af sygedage Kontoplan: 5.32.32, 5.32.33, 5.32.34 Fraværsårsag: SY, TT Stillingskategorikode FLIS: sygeplejersker, se definition under Begreber Optælling: [[Fraværsdage]] ud fra [[dagsværksprincip]] (KRL) Antal sygedage for sygeplejersker på ældreområdet. Hierarki til afgrænsning af sygedage Kontoplan: Funktion 5.30.26 Funktion 5.30.27 Funktion 5.30.28 Funktion 5.30.29 Fraværsårsag: SY, TT Stillingskategorikode FLIS: sygeplejersker, se definition under Begreber Optælling: [[Fraværsdage]] ud fra [[dagsværksprincip]] (KRL)

Nævnerbeskrivelse

Antal [[aktive dage]] for sygeplejersker på ældreområdet Afgræsning: Kontoplan: 5.32.32, 5.32.33, 5.32.34 Stillingskategorikode FLIS: sygeplejersker, se definition under Begreber Optælling: Antal [[aktive dage]] ud fra [[dagsværk

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale

Hovednøgletal

400-0410-032-0-1-0

Supplerende nøgletal

400-0410-032-0-1-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-11

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.