select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '410-0411-003-1-0-0'

Andel modt, kun praktisk hjælp 80+, pct

Beskrivelse

Andel visiterede modtagere der kun modtager praktisk hjælp i egen bolig (frit valg) ud af alle modtagere, 80+årige Opgjort i procent

Definition

Tællerbeskrivelse

Antal [[visiterede#Visitation Ældre]] modtagere af hjemmehjælp, som kun modtager praktisk hjælp [[(frit valg)#Egen bolig]], 80 år og derover

Nævnerbeskrivelse

Antal [[visiterede#Visitation Ældre]] modtagere af personlig pleje eller praktisk hjælp eller begge dele [[(frit valg)#Egen bolig]], 80 år og derover

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Hjemmehjælp

Hovednøgletal

410-0411-003-1-0-0

Supplerende nøgletal

410-0411-003-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-09

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.