select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '410-0413-004-1-0-0'

Andel lev. hjem.hj.modt 2-6 timer, pct

Beskrivelse

Andel modtagere der har fået leveret hjemmehjælp (frit valg) mellem 2 og 6 timer om ugen, 65+årige Opgjort i procent

Definition

Tællerbeskrivelse

Antal [[visiterede#Visitation Ældre]] modtagere af personlig pleje, praktisk hjælp eller begge dele [[(frit valg)#Egen bolig]] 2-6 timer om ugen, 65 år og derover. Udregnes pr. uge.

Nævnerbeskrivelse

Antal modtagere der har fået leveret personlig pleje/praktisk hjælp [[(frit valg)#Egen bolig]], 65 år og derover

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Hjemmehjælp

Hovednøgletal

410-0413-004-1-0-0

Supplerende nøgletal

410-0413-004-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-06

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.