select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '410-0413-006-3-0-0'

Besøg pr. uge, hjem.hjælpmod >6-11 timer

Beskrivelse

Antal besøg pr. uge for hjemmehjælpsmodtagere, der får leveret hjemmehjælp i egen bolig (frit valg) mellem >6-11 timer om ugen

Definition

Tællerbeskrivelse

Summen af antal besøg opgjort pr. uge for hjemmehjælpsmodtagere, der får leveret hjemmehjælp mellem >6-11 timer om ugen

Nævnerbeskrivelse

Antal [[visiterede#Visitation Ældre]] modtagere af hjemmehjælp [[(frit valg)#Egen bolig]], der får leveret hjemmehjælp mellem >6-11 timer om ugen

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Hjemmehjælp

Hovednøgletal

410-0413-006-3-0-0

Supplerende nøgletal

410-0413-006-3-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-12

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.