select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '410-0413-006-4-0-0'

Besøg pr. uge, hjem.hjælpsmodt >11 timer

Beskrivelse

Antal besøg pr. uge for hjemmehjælpsmodtagere, der får leveret hjemmehjælp i egen bolig (frit valg) over 11 timer om ugen

Definition

Tællerbeskrivelse

Summen af antal besøg opgjort pr. uge for hjemmehjælpsmodtagere, der får leveret hjemmehjælp over 11 timer om ugen

Nævnerbeskrivelse

Antal [[visiterede#Visitation Ældre]] modtagere af hjemmehjælp [[(frit valg)#Egen bolig]], der får leveret hjemmehjælp over 11 timer om ugen

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Hjemmehjælp

Hovednøgletal

410-0413-006-4-0-0

Supplerende nøgletal

410-0413-006-4-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-11

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.