Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
København Kommune (101)
.98448
.97289
.96304
.94111
.90671
Kommunegennemsnit
.86960
.93526
.88931
.90183
.89064