Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Region Syddanmark Kommune (1083)
.79268
.87327
.79392
.81658
.83168
.82799
.85886
.92603
Kommunegennemsnit
.86960
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682