Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ballerup Kommune (151)
1.02138
1.01904
.90988
.89241
.84715
.88307
1.03067
Kommunegennemsnit
.86960
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682