Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2015
2016
2017
2018
2019
Glostrup Kommune (161)
.96201
1.09602
1.19618
1.02807
1.07100
1.10820
Kommunegennemsnit
.86960
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682