Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
Herlev Kommune (163)
1.04982
1.00019
1.10759
1.14546
.97966
.99258
1.13005
Kommunegennemsnit
.86960
.93526
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682