Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Albertslund Kommune (165)
.72340
1.16698
1.03932
1.07675
1.01921
1.07278
1.06168
1.15862
Kommunegennemsnit
.86960
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682