Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Høje-Taastrup Kommune (169)
.73591
.74478
.73433
.74197
.73267
.70134
.80414
Kommunegennemsnit
.86960
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682