Fkt 053540 - Rådgivn. og rådg.inst., BDI

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
Tårnby Kommune (185)
.00000
.00000
.03226
Kommunegennemsnit
-2.48000
-2.50471
-2.61677