Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Tårnby Kommune (185)
.94926
1.07764
1.02356
.87945
.92097
.93447
1.04699
Kommunegennemsnit
.86960
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682